Forumul pentru cooperare în regiunea Dunării, la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

În perioada 11-12 aprilie 2019, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, prin Centrul de Studii Internaționale și Drepturile Omului, împreună cu Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București, va organiza Forumul pentru cooperare în regiunea Dunării, care a primit patronajul Ministerului de Externe, urmând a fi integrat în calendarul evenimentelor organizate în marja Președinției României la Consiliul Uniunii Europene. Valoarea adăugată a forumului va consta în furnizarea unei platforme de comunicare pentru mai multe categorii de actori implicând în acest sens reprezentanții instituțiilor europene responsabili de strategiile macro-regionale europene, cu scopul de a dezvolta inițiative aplicate pentru ariile prioritare ale Strategiei Uniunii Europene în Regiunea Dunării.

Forumul de dezbatere este un format de lucru și de dialog cu scopul de a căuta împreună cu reprezentanți din mediul academic, economic, social și politic cele mai bune soluții de politici publice europene pentru provocările pe care le întâmpină statele din regiune.

Evenimentul va permite participanților să împărtășească propria expertiză şi experienţă, dar și cele mai bune practici pentru o serie de teme de interes regional (dezvoltare locală și regională, tineret, coeziune, rezilienţă, securitate energetică, securitatea mediului, participarea cetățenească, politici europene, politica de vecinătate etc.), încurajând dialogul cu părțile interesate dar și noi parteneriate și proiecte comune ce pot oferi soluții la provocările existente la nivel regional. Detalii pe: www.danubecooperationforum.ro.

Strategia UE pentru Regiunea Dunării (SUERD) este proiectul politic european lansat de România împreună cu Austria, reprezentând un instrument de cooperare a statelor din bazinul Dunării (9 state membre UE şi 5 state non-membre UE), destinat dezvoltării economice şi sociale a macro-regiunii dunărene, prin consolidarea implementării în regiune a politicilor Uniunii Europene. Mai multe detalii despre SUERD sunt disponibile la http://www.mae.ro/strategia-dunarii sau www.danube-region.eu.

 

© ReForm 2019 | Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați