Misiunea
Platformei de Cercetare Multidisciplinară „Dunărea de Jos”
ReForm-UDJG

Având în vedere că activitatea de cercetare ştiinţifică în UDJG reprezintă cel mai înalt mod de dezvoltare a resurselor umane şi un important promotor al progresului tehnologic şi al inovării, al excelenței prin internaţionalizare și afirmării la nivel regional și global, pentru păstrarea calității de „Leadership" regional în domenii strategice, la frontiera dintre ştiinţă şi tehnologie, Platforma ReForm-UDJG va trebui să răspunde următoarelor deziderate:

a) Asigurarea unui suport ştiinţific şi a unei infrastructuri performante pentru cercetare științifică, educație și activități extra-academice pentru susţinerea domeniilor de specializare inteligentă la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, cuprinse în Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020;
b) Realizarea şi dezvoltarea de parteneriate, proiecte tehnice, de cercetare și inovare integrală şi transferul de cunoaștere în mediul economic și social şi creșterea vizibilității naționale și internaționale prin activități CDI, desfășurate pe criterii de excelență și competitivitate;
c) Creşterea calităţii şi cantităţii publicaţiilor ştiinţifice și a vizibilităţii internaţionale a platformei pe baza unei strategii de cercetare-dezvoltare unitare.

Activitatea unităților de cercetare din cadrul Platformei ReForm-UDJG este structurată în următoarele domenii:

  • - Științe inginerești, științe exacte și științe ale naturii;
  • - Științe sociale, științe umaniste și arte;
  • - Științe biomedicale, știința sportului și a educației fizice.

 

© ReForm 2019 | Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați